marți, 3 octombrie 2017

Revista Cronos nr. 1 (34), ianuarie-februarie-martie 2017

Revista Cronos nr. 1 (34), ianuarie-februarie-martie 2017
Revista nr. 1 (34), ianuarie-februarie-martie 2017. Revista - izvor de cultură, peniţa de aur - revistă de cultură, fondată la Constanța, martie 2013, Anul IV, serie nouă. ISSN 2286 – 1963. ISSN-L 2286 – 1963.